ULUSAL ve ULUSLAR ARASI TEBLİĞLER

ULUSAL ve ULUSLAR ARASI TEBLİĞLER

1. Paşaoğ1u A, Gök A, Yıldızhan A, Orhon C, Akdemir H: Kafatası açık çökme kırıklarmda çöken fragmanlar ile primer kranioplasti. XXI. Ulusal psikiyatri ve nörolojik bilimler kongresi bilimsel ça1ışması. 7-13 Ekim 313-314, 1985 (Poster).
 
2. Paşaoğ1u A, Orhon C, Öktem S, Uzunoğlu H, Akdemir H: Pott abselerinde cerrahi tedavi. (23-25 Mayıs 1988, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EK 1:72-73, 1988 (Sözlü bildiri).
 
3. Paşaoğ1u A, Orhon C, Öktem S, Uzunoğlu H, Akdemir H: Torako-lomber travmalarda cerrahi yaklaşım. (23-25 Mayıs 1988, Antalya,Türk Nöroşirürji Dergisi, EK 1:104-106, 1989 (Sözlü bildiri).
 
4. Paşaoğ1u A, Orhon C, Erdoğan 0, Uzunoğlu H, Akdemir H, Kurtsoy A: Vertebral kolon stabilizasyonunda harrington çubugu uygulaması. (23-25 Mayıs 1988, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi EK 1:107-109, 1989 (Sözlü bildiri).
 
5. Paşaoğ1u A, Orhon C, Erdoğan 0, Yıldızhan A, Akdemir H, Koç K: Servikal vertebra travmalarında cerrahi tedavi. (23-25 Mayıs 1988, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi EK 1:130-131, 1989 (Sözlü bildiri).
 
6. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selçuklu A, Kurtsoy A, Koç K: Spontan intraserebral hematomlarin ürokinaz ile lokal aspirasyonu. (21-26 Mayıs Çeşme, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 4:138 ,1991(Sözlü bildiri)
 
7. Öktem IS, Paşaoğ1u A, Patıroğlu TE, Selçuklu A, Akdemir H, Kılıç H: Deneysel beyin absesinde hyaluronidazın etkisi ve etki mekanizmasının araştırılması. (21-26 Mayıs Çeşme, Türk Nöroşirürji Dergisi  Ek 4: 145, 1991 (Sözlü bildiri).
 
8. Selçuklu A, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Kurtsoy A, Sungurlu I, Canbay S: Serebrospinal sıvı sızıntılarının devamlı kapalı spinal kateterizasyon ile tedavisi. (21-26 Mayıs Çeşme, Türk Nöroşirürji Dergisi. Ek 4:121,1991 (Poster).
 
9. Öktem IS, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Selçuklu A, Koç R K, Kurtsoy A: Minor kafa travmalarının prognozu. (X. Gevher Nesibe tıp günleri 11-14 Mart, Kayseri, Erciyes Tıp Günleri, 11-14,1992 (Sözlü bildiri).
 
10. Koç R K, Akdemir H, Öktem İ S, Meral M, Menkü A: Akut subdural hematomlarda prognoz ve prognozu etkileyen faktörler. (24-28 Mayıs 1996 Çeşme,Türk nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi : 100, 1996 (Sözlü bildiri).
 
11. Öktem S, Akdemir H, Koç R K, Menkü A, Tucer B :Ventriküloperitoneal şantın skrotuma migrasyonu. (16-20  Mayıs, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi. Ek 10: 190, 1997 (Sözlü bildiri).
 
12. Koç R K, Akdemir H, Menkü A, Öktem S, Selçuklu A, Tucer B : Menenjitte midle ve ant.Serebral artaerlerde geçici stenozun sıklığı ve klinik bulgular ile ilişkisi. (16-20 Mayıs, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 218, 1997 (Sözlü bildiri).
 
13. Öktem S, Selçuklu A, Koç R K, Meral M, Menkü A, Akdemir H : Beyin apselerinin tedavisinde aspirasyon + drenaj ile eksizyonun karşılaştırılması. (16-20 Mayıs, Antalya, Türk Nöroşirurji Dergisi Ek 10: 213, 1997 (Sözlü bildiri).
 
14. Koç R K, Akdemir H, Öktem S, Menkü A: İntradural lomber disk herniasyonu: İki vakanın takdimi.(16-20 Mayıs, Antalya,Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10: 37, 1997 (Poster)
 
15. Ünal A, Öktem İS, Çetin M, Çelik F, Akdemir H: Activated Protein C Resistance with Deep Venous Thrombosis, Reccurent Pulmonary Embolism, and Cerebral Hemorrhage: Succesful Treatment with Fresh Frozen Plasma.  XIV th Meeting of the International Society of Haematology: Aug 30-Sept 4, 1997 (Poster).
 
16. Öktem S, Akdemir H, Koç K, Menkü A, Tucer B : Diastometamyeli (15-19 Mayıs, Antalya, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi: 159, 1998 (Poster).
 
17. Akdemir H, Öktem S, Kontaş O, Tucer B, Menkü A : Menengiomaların yeni bir subgrubu : Vaka raporu . (15-19 Mayıs, Antalya, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi: 184, 1998 (Poster).
 
18. Koç R K, Akdemir H, Öktem S, Menkü A : Deneysel spinal kort zedelenmesinde metil prednizolon, tirilazad mesylate ve vitamin E nin lipid peroksidasyonu üzerine etkileri. (15-19 Mayıs, Antalya, Türk Nöroşirurji Derneği 12. Bilimsel Kongresi: 70, 1998 (Sözlü bildiri).
 
19. Öktem S, Akdemir H, Koç K, Menkü A, Tucer B : Gergin omirilik sendromu. (15-19 Mayıs, Antalya, Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi: 99, 1998 (Sözlü bildiri).
 
20. Menkü A, Koç RK, Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS: Kranioplastinin serebral kan akımı üzerine etkisi. (17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: S 107, 1999 (Sözlü bildiri).
 
21. Menkü A, Kurtsoy A, Öktem İS, Akdemir H, R. Koç RK, Tümtürk F: Üçüncü   ventrikül kolloid kistleri. (17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: S 16, 1999 (Sözlü bildiri).
 
22. Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Koç RK, Menkü A, Tümtürk F: Lateral ventrikül ve talamik lezyonlara kontralateral transkallozal yaklaşım. (17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: S 09, 1999 (Sözlü bildiri).
 
23. Kurtsoy A, Öktem İS, Akdemir H, Koç, Menkü A, Tümtürk F: Talamik kanamaların kontralateral transkallozal yaklaşımla cerrahi tedavisi. (17-19 Mayıs İstanbul kongresinde tebliğ edilmiştir). Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: S 42, 1999.
 
24. Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Koç RK, Menkü A, Tümtürk F: İskemik stroklu olgularda dekompresif kraniotomi ve duraplasti ile cerrahi tedavi. (17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: S 29, 1999 (Sözlü bildiri).
 
25. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tucer B: Failure of open third ventriculostomy for shunt infections in infants. (17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: PP 15, 1999 (Poster).
 
26. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tucer B: Trigeminal sinirin mikrovasküler dekompresyonu. (17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: FP 01, 1999 (Poster).
 
27. Koç RK, Akdemir H, Öktem İS, Kurtsoy A, Menkü A: Tip II odontoid kırığında posterior atlanto-aksial inter faset vida ile fiksasyon: iskelet traksiyonu ile redükte edilemeyen bir olgu. (17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi: SP 09, 1999 (Poster).
 
28. Koç RK, Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Menkü A: Servikal spondilozda interbody kafes uygulaması. 17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, SP 10, 1999 (Poster).
 
29. Koç R K, Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İ S, Tucer B, Ateş M : Lomber interbody kafes uygulaması.(17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, S: 81, 1999 (Sözlü bildiri).
 
30. Öktem İ S, Menkü A, Akdemir H, Kontaş O, Kurtsoy A: Trilazad mesylate’nın deneysel   fokal serebral iskemi  üzerindeki etkileri.(17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, S 53,1999 (Sözlü bildiri).
 
31. Koç RK, Akdemir H, Kurtsoy A,Öktem İS, Tucer B: Tip II odontoid kırıklarında transodontoid vida ile fiksasyon .(17-19 Mayıs, İstanbul, Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, SP O8, 1999 (Poster).
 
32. Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Koç RK, Menkü A, Ateş M: Distal anterior serebral arter anevrizmalara kontralateral horizontal yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Sözel)
 
33. Öktem İS, Akdemir H, Kurtsoy A, Menkü A, Koç RK, Tucer B: Anevrizmal subaraknoid kanamalarda çok erken ‘’Ultra-Early’’ cerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Sözel)
 
34. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tayfur V: Anevrizmal subaraknoid kanamalarda erken ve çok erken cerrahinin karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Sözel)
 
35. Öktem İS, Kurtsoy A, Menkü A, Koç RK, Tucer B Akdemir H: Hidrosefalide şant revizyonları. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Sözel)
 
36. Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tayfur V: Iohexol myelografiyi takiben görülen miyo-klonik status epilepsi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Poster)
 
37. Menkü A, Akdemir H, Öktem İS, Kurtsoy A, Koç RK, Selçuk O: Erişkinde açık third ventrikülostomi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Poster)
 
38. Koç RK, Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS, Özcan N, Tucer B: Torakal hemanjiom. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Poster)
 
39. Koç RK, Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Ateş M: Omurga tüberkülozu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Antalya (Poster)
 
40. Çoruh A, Kurtsoy A,  Örs S, Eskitaşçıoğlu T, Öktem S, Akdemir H, Günay GK: Orbitofrontal yerleşimli fibröz displazi. XXII. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 27 Eylül- 1 Ekim 2000 İzmir (Poster)
 
41. Öktem İS, Menkü A, Tucer B, Kurtsoy A, Koç RK, Zantur A, Akdemir H: Miyelomeningoselde VPŞ uygulanmasında zamanlama. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (Sözel)
 
42. Akdemir H, Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Öktem İS, Koç RK: Vasküler malformasyonlarda frameless streotaksi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (Sözel)
 
43. Kurtsoy A, Menkü A, Tucer B, Koç RK, Öktem İS, Akdemir H: Transsfenoidal cerrahide nöronavigasyon. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (Sözel)
 
44. Tucer B, Menkü A, Kurtsoy A, Öktem İS, Koç K, Akdemir H: Frontal kemikte desmoplastik fibroma: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (Poster)
 
45. Koç RK, Öktem İS, Kurtsoy A, Tucer B, Akdemir H: Adult diastematomyelia. 12th  World Congress of Neurosurgical 16-20 September 2001 Sydney, Australia (Poster)
 
46. Kurtsoy A, Akdemir H, Menkü A, Tucer B, Öktem İS, Koç RK: Neuronavigation in skull base tumors. 12th  World Congress of Neurosurgical 16-20 September 2001 Sydney, Australia (Poster)
 
47. Akdemir H, Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Öktem İS, Koç RK, Kontaş O, KulaksızoğluO: Frameless stereotaxy for vascular malformation. 12th  World Congress of Neurosurgical 16-20 September 2001 Sydney, Australia (Poster)
 
48. Koç RK, Tucer B, Akdemir H, Kurtsoy A, Öktem İS,Ateş M , Servikal spondilozda intervertebral fuzyon iki farklı kafes ve otogreft uygulamasının karşılaştıtılması Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (sözel).
 
49. Menkü A,Koç RK, Tayfur V, Akdemir H, Kılıç R, Narin F: Meksiletin, gingo biloba ve kombinasyounun deneysel kafa travması üzerindeki etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (sözel).
 
50. Menkü A, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Ateş M, Akdemir H. Ameliyat sonrası geç dönemde temporal süperfisial arter kanamasına bağlı gelişen epidural hematom: olgu sunumu Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (Poster).
 
51. Kurtsoy A,Menkü A, Tucer B, Koç RK,Öktem İS, Akdemir H. Kafa tabanı cerrahisi ile ilgili klinik deneyimlerimiz: 13 olgunun cerrahi tedavi sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2001 Antalya (sözel).
 
52. Tucer B, Menkü A, Kurtsoy A, Akdemir H, Zantur A.Multipl serebellar ve spinal kord hemanjioblastomuna yol açan bir von hippel lindau hastalığı olgusu.. Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Poster).
 
53. Menkü A, Akdemir H, Tucer B, Kontaş O, Durak AC. Retained cotton granuloma simulating reccurence of covexity meningioma: Case report. Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Poster).
 
54. Menkü A, Koç RK, Tucer B Akdemir H, Göçmez C.Lomber spinal stenozda hemilaminektomi ile bilateral dekompresyon. Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Sözel).
 
55. Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B,Öktem İS, Akdemir H: Ön fossa lezyonlarında frontobazal (Derome) yaklaşım.Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Sözel).
 
56. Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Durak AC, Akdemir H. Kalsifiye serebral kist hidatik: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Poster).
 
57. Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Yıldız O, Akdemir H. İmmun sistem bozukluğu bulunmayan olgularda görülen primer nokardia beyin absesi: iki olgunun sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Sözel).
 
58. Tucer B,  Kurtsoy A, Menkü A, Akdemir H, Kulaksızoğlu O. Metastatik beyin tümörlerinde cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Sözel).
 
59. Kurtsoy A, Menkü A, Tucer B, Akdemir H..Kafa tabanı menengiomlarının cerrahi tedavi sonuçları.Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Sözel).
 
60. Akdemir H, Menkü A, Tucer B, Kurtsoy A,Öktem İS , Kulaksıoğlu O. Anevrizmal subaraknoid kanamalarda erken ve çok erken cerrahinin karşılaştırılması.Türk Nöroşirürji Derneği  4. internasyonal kongresi 3-8 Haziran 2002 İstanbul (Sözel).
 
61. Akdemir H, Kulaksızoğlu O, Menkü A, Tucer B, Kurtsoy A, Öktem İS. Anevrizmal subaraknoid kanamalı olgularda serebral vazospazm üzerine magnezyum sülfatın etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003 Antalya (sözel).  
 
62. Menkü A, Koç RK,  Tucer B,  Kulaksızoğlu O, Akdemir H. Lomber disk hernisini taklid eden filum terminale epandimomu.  Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003 Antalya (Poster).
 
63. Akdemir H, Menkü A, Tucer B, Öktem İS, Kurtsoy A, Kamaşak K .Anevrizma cerrahisinde intraoperatif dopler kullanımı.  Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya (Sözel).
 
64. Tucer B, Menkü A,Aksu M, Akdemir H, Kurtsoy A. Deneysel omurilik travmasınada aprotinin etkisisnin araştırılması.Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya (Sözel).
 
65. Menkü A,Koç RK,  Tucer B,Kulaksızoğlu O, Akdemir H. Lateral reses sendromunda manyetik rezonans myelografinin rolü.Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya (Sözel).
 
66. Ekici MA, Tucer B, Menkü A, Kurtsoy A, Öktem İS, Akdemir H, Selçuklu A. Malign astrositomlarda prognostik faktörler. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya (Sözel).
 
67. Öktem İS, Menkü A, Tucer B, Kurtsoy A, Akdemir H, Köksal V.Düşük doğum ağırlıklı intraventriküler kanamalı prematürlerde ventrikülosubgaleal şant uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya (Sözel).
 
68. Tucer B, Kurtsoy A, Menkü A,  Öktem İS,Durak AC, Akdemir H. Balon okluzyon testi sonrası tip A karotikokevernöz fistülün spontan kapanması. Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya (Poster).
 
69. Tucer B, Menkü A,yıldız O,Koç RK, Durak AC, Kurtsoy A, Akdemir H. Menenjit ve sistemik tuberkülozu olmaksızın multipl beyin tüberkülomu.Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya (Poster).
 
70. Tucer B, Akın A, Erdoğan F, Menkü A,Kurtsoy A, Akdemir H. Status distonikus olgusunda bilateral posteroventral pallidotomi. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya (Sözel).
 
71. Tucer B, Menkü A,Öktem İS, Demirci D,  Kurtsoy A, Erdoğan N, Akdemir H. Ventrikulovezikal suntın geç komplikasyonuj: mesane taşı olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi 28Nisan-2 Mayıs 2006 Antalya (Poster).
 
72. Günaldı Ö, Güneş M, Tuğcu B, Adilay U, Tanrıverdi O, Akdemir H. Spinal ve kardiak kist hidatik. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya (Poster).
 
73. Tuğcu B, Tanrıverdi O, Günaldı Ö,Gümüş E, Akdemir H. Elektif kranial mikrocerrahi sonrası akut faz reaktanları üzerine metil prednizolon ve deksametazonun etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005 Antalya (Sözel)