BEYİN BALONCUKLARI (ANEVRİZMA) TEDAVİSİ

BEYİN BALONCUKLARI (ANEVRİZMA) TEDAVİSİ

Tanımı:  Beyin damarlarının genişlemesi
 
Anevrizmaların nedenleri: Genellikle doğuştan, bazen hipertansiona bağlı olarak, %15-20 oranında genetik geçişli olmakla birlikte çoğu kez doğuştan damar duvarı zayflığı sonrası oluşmaktadır.
 
Anevrizmaların görülme sıklığı: Nüfusumuzun %0.2-8.9’unda Anevrizma var, yılık görülme oranı 100000/8-15, kanamamış anevrizmalarda kanama riski %1-2/yıl, yeniden kanama olması riski; ilk 24 saatte %4, ilk 1 ayda %1-2/gün, ilk 1 aydan sonra %3-4/yıl.
 
Beyin kanamasında risk faktörleri:
 - Hipertansion,
 - Sigara, 
 - Alkol, 
 - Kokain, 
 - Oral kontraseptif kullanımı
 
Beyin kanamasının genel özellikleri:
 - Tüm inmelerin %10’nu teşkil eder,
 - Tüm beyin damar tıkanmasına bağlı ölümlerin %25’ini kapsar,
 - Kanama yaş ilerledikçe artar (Ortalama yaş 50),
 - Siyah ırklarda daha sık görülür
 
Anevrizmaların klinik işaretleri:
 - Başağrısı,
 - Kusma, 
 - Şuur kaybı,
 - Kranial sinir paralizisi,
 - Havale %15 oranında,
 - Ateş,
 - Hipertansiyon,
 - Menengeal irritasyon bulguları
 
Anevrizmaların tanı:
 - Bilgisayarlı Tomografi, 
 - MRA (magnetig rezonans anjiografi),
 - BTA (bilgisayarlı tomografi anjiografi)
 - DSA (dijital anjiografi)
 
Anevrizmaların tedavisi:
 - Cerrahi klipleme
 - Endovasküler obliterasyon
 - Anevrizma tedavisinde cerrahi klipleme yöntemi altın standart olup iyi bir merkezde tecrübeli ellerde yapılan ameliyatlardan oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır.