Hakkında

 

Prof. Dr. Hidayet Akdemir Kimdir? (Özgeçmiş)

 

ADI SOYADI       : Hidayet Akdemir

DOĞUM TARİHİ : 02.03.1954 

MEDENİ HALİ    : Evli, iki çocuklu

 

EĞİTİMİ 

 

İLK-ORTA-LİSE EĞİTİMİ: 20 Temmuz ilkokulu, Nevşehir Lisesi 1961-1972 

YÜKSEK EĞİTİM: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 –1979, Erzurum 

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ADAraştırma Görevlisi, Kayseri 1983- 1988

19.07.1988 - 06.10.1988: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Uzmanı

06.10.1998 - 28.06.1990: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Öğr. Görevlisi

28.06.1990 - 10.03. 1995: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Yardımcı  Doçenti

01.02.1992 - 01.05.1992: İsviçre Zurih Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği Observer

10.03.1995 - 16.12.1997: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Doçent

16.12.1997 - 01.12.2005: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Başkanı

01.09.2005 - 15.08.2009: Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi II. Beyin Cerrahisi Klinik Şefi

15.08.2009 - 15.01.2010: Taksim İlk Yardım Eğitim ve araştırma hastanesi Klinik Şefi

15.01.2010 - 15.03.2017: Medicana İnternational Beylikdüzü Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölüm Başkanı

15.03.2017 - İ.A.Ü. Liv Concept Florya Hastanesi Beyin Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR 

 

20.12.1979 - 30.12.1980: Merkez Sağlık Ocağı, Nevşehir

01.01.1981 - 01.07.1982: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Tabib Asteğmen

26.08.1982 - 01.04.1983: Uçhisar Sağlık Ocağı, Nevşehir

01.04.1983 - 01.09.2005: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

01.09.2005 - 15.08.2009: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Beyin Cerrahisi Klinik Şefi

15.08.2009 - 15.01.2010: Taksim İlk Yardım Eğitim ve araştırma hastanesi Klinik Şefi

15.01.2010 - 15.03.2017: Medicana İnternational Beylikdüzü Hastanesi Beyin cerrahisi İstanbul

15.03.2017 - İ.A.Ü. Liv Concept Florya Hastanesi Beyin Sinir Cerrahisi​

 

 
ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

1: Türk Nöroşirürji Derneği
2: Santral Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği

YABANCI DİL DURUMU: İngilizce

 

KATILDIĞI KURSLAR 

 

15-16.05.1999: Word Fedaration Of Neurosurgical Societies Course, İstanbul
06-09.06.1999: International surgeon Workshop, the combine approach, Germany
11-12.11.1999: İnsüler-hipokampal bölge anotomisi ve Epilepsi cerrahisi, İstanbul

 

KATKIDA BULUNDUĞU KURSLAR

 

11-12.5.1996: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ilk ve Acil Yardım Kursu” Kayseri.
04.05.2004: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöronavigasyon eğitim kursu, Kayseri.


 

KATKIDA BULUNDUĞU KİTAPLAR 

 

1: Subaraknoid kanamalar: Türk Nöroşirürji derneği yayınları. 2005 Temel Nöroşirürji, Cilt 1, sayfa 441-447, 2005- 2006

2: İntrakranial anevrizma tedavisinde endovasküler yaklaşım. Türkiye Klinikleri 2.16. 54-57 2006

 

İNGİLİZCE


CURRİCULUM VİTAE

 

First name      : HİDAYET

Surname        : AKDEMİR

Date of bird    : 02.03.1954

Marital status : married

 

 

EDUCATİON

 

Primary, second education trainning: 20 Temmuz ilkokulu, Nevşehir Lisesi 1961-1972

University education: Atatürk Üniversitesit Medical faculty, 1973 –1979, Erzurum

Research assisitant: Erciyes Üniversitesity Medical faculty, Depart of Neurosurgery,Kayseri 1983-1988

19.07.1988 - 06.10.1988: Erciyes Üniversitesity Medical faculty Department of Neurosurgery specialist

01.02.1992 – 01.5.1992: Switzerland, Zurih Üniversitesity Department of Neurosurgery, observer

10.03.1995: Erciyes Üniversitesity Medical Faculty Associated Professör, Kayseri

1.03.2000: Erciyes Üniversitesity Medical Faculty, Professör, Kayseri

01.09.2005 - 15.8.2009: Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh hospital ve clinical süpervisor II. Neurosurgery, İstanbul

15.08.2009 - 15.01.2010: Taksim education hospital, Department of Neurosurgery, clinical süpervisor, Taksim / istanbul

15.01.2010 -15.3. 2017. Medicana İnternational hospital Department of Neurosurgery, Beylikdüzi/ İstanbul

15.03.2017 – İistanbul aydın University, Liv Concept Florya Hospital, Department of Neurosurgery Florya /İstanbul

 


İS A MEMBER OF THE SOCCİETY

 

1: Türkish neurosurgery socciety/TURKEY
2: Central spinal surgery socciety/ TURKEY

 

Foreign Languages: English

 

COURSES

 

15-16.05.1999: Word Fedaration Of Neurosurgical Societies Course, İstanbul
06-09.06.1999: International surgeon Workshop, the combine approach, Germany
11-12.11.1999: İnsüler-hipokampal bölge anotomisi ve surgery epilepsy, İstanbul


 

WRİTİNG THE BOOK

1: Subarachnoid hemorrhage: turkish Neurosurgey socciety, basic book. 2005 Temel Nöroşirürji, Cilt 1, sayfa 441-447, 2005- 2006
2: Cerebral aneursym. Türkiye Klinikleri 2.16. 54-57, 2000