TRİGEMİNAL NEVRALJİ (YÜZ AĞRILARI) CERRAHİSİ

TRİGEMİNAL NEVRALJİ (YÜZ AĞRILARI) CERRAHİSİ

Hastalığın Tanımı: Yüzün tek tarafında olmak üzere, çok kısa süreli şimşek tarzındaki ağrıdır. Yüz ağrısı bazen yemek yemek, soğuk veya sıcak su içmek, diş fırçalamakla ortaya çıkarken, bazen de konuşmakla bile ortaya çıkar.
 
Trigeminal Nevralji (TN)  Nedenleri;
 
 1: Primer ( atar damar, toplar damar basısı)
 2: Sekonder (Beyin urları, beyin damar yumakları ve balonları, kafa travması, multipl skleroz, v.s)
 
Hastalığın genel özellikleri ve görülme sıklığı;
 
 Bir ileri yaş  hastalığı olup genellikle orta ve ileri yaşlarda görülmekle birlikte, en sık 50–60 yaşlarında görülür. 
 Gençlerde görülürse genellikle multipl skleroz sorumludur.
 Kadınlarda erkelere nazaran daha fazla görülmektedir.
 Yüzün sol tarafı sağ tarafına nazaran daha fazla etkilenir.
 Tüm TN'lerin %3–6’ sı iki taraflıdır.
 Görülme sıklığı: Yılda 100 000/4.7’dir.
 
 TN Hastalığının şikayetleri ve bulguları;
 

Genellikle tek taraflı olmak üzere nadiren iki taraflı aralıklarla gelen çok şiddetli yüz ağrısı olup bu ağrı yemek yemek, sıcak veya soğuk su içmekle, konuşmakla, diş fırçalamak esnasında ve uykuda (nadiren) ortaya çıkar. Nörolojik muayene genellikle normal olup, sekonder TN'lerde  primer hastalığa ait beyincik ve kranial sinir tutulumuna ait bulgular ve şikayetler görülebilir.
  
 
TN Hastalığının Tanısı;
 
Günümüzde bu hastalığın teşhisi oldukça kolay olup iyi bir hikâye ve nörolojik muayene ile konulabilir.
 Bu hastalığın teşhisinde kullandığımız nörogörüntüleme takniklerinden Magnetik Rezonans (MR) oldukça faydalı bilgiler vermesi yanında yüz ağrısının nedenlerini gösterebilmektedir.
 
TN Hastalığının Ayırıcı Tanısı;
 
 1: Diş Hastalıkları: En sık ayırıcı tanıda rastalanan olup, hastalarda genellikle bir veya birden fazla  diş çekimi hikayesi vardır.
 2: Sinüzit: Hava sinüsleri iltihabı
 3: Baş ve boyun kanserleri
 4: Kafa travması
 5: Çene eklemi ağrıları
 6: Atipik fasial nevralji gibi rahatsızlıklar sayılır.
 
  TN Tedavisi; 
 

 1: Tıbbı tedavi: Anti epileptikler(karbomezapin, difenil hidantoin)
 2: Cerrahi tedavi
 
 A: Destriktif işlemlemler
 

 1: Radyofrekans termokoagulasyon 
 2: Radyosurgery (gamaknife)
 3: Trigeminal yollara enjeksiyonlar (gliserol, alkol)
 4: Periferik nörektemi
 
 B: Nondestriktif işlemler
 

 1: Perkütan gasser ganglionun balon kompersyon
 2: Mikkrovasküler dekompresyon (MVD)
 

Trigeminal nevralji tedavisinde günümüzde en fazla kabul gören tedavi yöntemi uygun hastalarda MVD cerrahi tekniğidir. Bu cerrahi tekniğin uygulandığı hastalarda arter sinir basısı ortadan kaldırılırsa başarlı sonuç % 90 üzerindedir.  Ancak hasta genel sistemik durumu nedeniyle anestezi almada yetersiz olanlara, destriktif işlemler başarıyla uygulanmaktadır. 
 
TN Sonuç;

 Evre 1: Ağrının tamamen geçmesi
 Evre 2: Ağrının tekrarlaması
 Evre 3: Ağrının hiç geçmemesi