BEYİN DAMAR YUMAKLARI (AVM) CERRAHİSİ

BEYİN DAMAR YUMAKLARI (AVM) CERRAHİSİ

TANIM: Beyin damarların gelişimi esnasında, damar duvarının eksik gelişmesi sonrası atar damarlar ile toplardamarlar arasında bir yumaklaşmaya beyin arterio-venöz malformasyon (AVM) adı verilmektedir.
 
AVM Genel özellikleri ve Görülme sıklığı

  Çocukluk beyin kanamaların en sık nedenidir,
Erişkin yaştaki beyin kanamaların %5–10'dur, 
Beyin anevrizmalarının (balonlaşma) 1/10 teşkil eder,
Genellikle 40 yaşına kadar beyin kanaması yaparken, 55 yaşın üzerinde kanama oranı azalır,
AVM lerin % 90’ı beyinde görülürken,  %10’u beyincikte görülür,
Yıllık beyin kanama oranı %4’tür.
  
 AVM Klinik Şikâyetleri ve Bulguları
  

   Bir AVM li hasta gerek acil gerekse polikliniklere yukarıda sıralanan ana başlıklardan öeneğin geç epilepsi geçirerek başvurabildiği gibi acil bir küçük veya büyük beyin kanaması klinik bulgularıyla başvurabilir. Nadiren gizli veya belirgin beyin kanaması sonrası beyin omurilik suyu dolanımı engellenmesi ile beyinde su toplanması (hidrosefali) şikayetleri (yürüme bozukluğu, idrar tutamama, ve hafıza kaybı) başvurabilirler. Çocukluk yaşlarında ise doğuştan kalb yetmezliği şikayetleri ile çocuk poliklilinklere acil veya elektif olarak başvururlar. Sonuçta bir AVM li hasta 4 ana klinik başlıkta kendini gösterirler;
 
   1: Beyin kanaması, 
   2: Havale (epilepsi),
   3: Beyinde su toplanması (hidrosefali),
   4: Bebeklerde kalp yetmezliği ile nörolojik acil veya polikiliniklere başvururlar.
 
AVM Teşhisi
 
  Beyin damar hastalığı olan AVM'nin tanısında aşağıdaki tetkik yöntemleri kullanılmakatadır: Günümüzde AVM teşhisinde gelişmiş nöro-görüntüleme yöntemleri olan aşağıda sıralanan tetkik yöntemleri kombine veya ayrı ayrı kullanılmaktadır. Bunlar;
 
    1: Bilgisayarlı Tomografi (BT),
    2: Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi (BTA),
    3: MR Anjiografi (MRA),
    4: Dijital Serebral Anjiografi (DSA).
 
 
 
AVM Tedavisi
 
  AVM tedavisi oldukça kompleks ve zor bir konu olup burada aşağıda sıralanan tedavi seçenekleri ya tek başına ya da kombine olacak şekilde her bir hasta üzerine ayrı ayrı değerlendirilir.Her bir tedavi şeklinin kendine has avantajları ve dezavantajları olup burada bireyselleşerek endikasyonları ve komplikasyonları iyi değerlendirmek gereklidir. Sonuç iyi huylu bir damar yumağında en iyi tedavi yöntemi hasta konforunu koruyan mümkünse lezyonu total elimine eden ve en önemliside nörolojik sekel bırakmadan yapılan tedavi şeklidir.
 
    1: Cerrahi tedavi, 
    2: Gamma knife,
    3: Embolizasyon,
    4: Bu 3 tedavi seçeneğinin kombinasyonu  
    5: Takip.