SIKÇA SORULAN SORULAR

Beyincik sarkması nedir ?

Beyinciğin en alt uç kısımları kafatası içerisinden boyundaki omurilik kanalı içerisine uzanmasını beyincik sarkması adı verilmektedir. Bu sarkmanın 4 farklı tipi bulunmaktadır. En sık görüleni tip -1 beyincik sarkmasıdır.


 

Beyincik neden sarkar ve hangi sıklıkla görülür ?

Bu hastalık aslında bir doğumsal anomalidir (şekil bozukluğu). Ancak erişkinlerde de beyincik sarkması geliştiği görülmektedir. Bu hastalığın genetik geçişi iyi bilinmektedir. Özellikle yakın akraba evliliklerinde, hamilelikteki yanlış ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalma, değişik hormon ilaçları kullanımı bu hastalığın oluşumunda hazırlayıcı risk faktörleridir. Her 1000 canlı doğumdan 1 kişide görüldüğü bildirilmektedir.


 

Beyincik sarkması hangi yaşlarda şikayet vermeye başlar ?

Beyincik sarkması en sık 20 ve 30' lu yaşlarda en sık şikayet vermeye başlar. Ancak çocukluk yaşlarında da şikayet veren beyincik sarkmaları azımsanmayacak kadar sıktır. Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülmektedir.


 

Bende ne şikayetler olursa beyincik sarkmasından şüphelenmeliyim ?

En sık şikayetleri enseden başlayan ve başa yayılan özellikle geceleri rahatsız eden baş ağrıları sıktır. Baş ağrısı özellikle öksürmekle, hapşırmakla, ıkınmakla artarken kısmen istirahatle rahatlar. Baş dönmesi, dengesizlik, kulak çınlaması, kollarda, sırtta, ensede, ağrılar ve kollarda uyuşmalar yanında bulantılar vardır. Özellikle gözlerde basınç, ışığa, güneşe bakamama, bulanık görme görülür. Kollardaki ve bacaklardaki güç kaybı özellikle sirengomiyeli (omurilik kisti) olanlarda kollarda bacaklarda duyu kaybı hastayı rahatsız eden sık şikayetleridir. İlerlemiş veya geçikmiş hastalarda; dengesizlik ve yürüme bozukluğu ilerler ve özellikle ince ve koordineli hareketleri yapımı zorlaşır. Yutma güçlüğü, ses kısıklığı özellikle geceleri gelen uyku apnesi gibi solunum zorlukları ilerlemiş vakalarda görülür.


 

Beyincik sarkması teşhisi nasıl konulur ?

Önce detaylı geçmiş hikaye ve kapsamlı nörolojik, ve fizik muayene sonrası muayene eden hekim beyincik sarkmasından şüphelenirse. Beyincik sarkması kesin teşhisini doğrulamak için beyin ve boyun magnetik rezonans (MR) yaptırıldığında hangi tip beyincik sarkması olduğu teşhisi kolaylıkla konur.


 

Beyincik sarkması hangi hastalıklarla karıştırılır ?

Bu hastalık çok yoğun ve farklı şikayetleri, bulguları olduğu için hastane hastane, doktor doktor gezen hastalardır. Özellikle bir hastanenin 10 değişik bölüm doktorlarına muayene olurlar. Bunlar arasında en sık baş vurulan poliklinikler; vertigo nedeni ile KBB bölümü, baş ağrısı nedeni ile nöroloji bölümü, boyun ağrısı nedeni ile fizik tedavi, ortopedi, dahiliye, beyin cerrahisi bölümlerine, kol ağrıları nedeni ile kardiyoloji bölümüne, gece uyandıran solunum şikayetleri nedeni ile göğüs hastalıklarına, acil servislere ve bazende psikiyatri polikliniklerinden muayeneden geçerler.


 

Beyincik sarkmasının tedavisi nasıl yapılır ?

Bu hastalığın tıbbi ilaç tedavisi yoktur. Sadece hangi tip beyincik sarkması olduğu doğru tanımlanmalı ona uygun cerrahi yaklaşım planlanmalıdır. Eğer beyincik sarkmasının şikayet veren sebebleri doğru tanımlanamazsa cerrahi tedavide başarısızlık görülür. Ancak sebebei doğru tanımlanan ve uygun cerrahi tedavisi yapılan hastalarda başarı oranı mükemmeldir.


 

Beyincik sarkması ameliyatlarında risk varmıdır ?

Geçmiş yıllardaki teknolojiler ve yeteri kadar bilgi birikimi olmayan merkezlerde yapılan beyincik sarkması ameliyatlarında riskler mevcuttu. Ancak günümüzdeki yüksek teknoloji cihazları yardımıyla doğru tiplenmesi yapılan beyincik sarkmalarında tecrübeli eller ile yapılan ameliyatlarda risk oranları oldukça düşüktür. Bu hastalar ameliyat sonrası şikayetlerinden tamamen kurtulmuş olarak eski sağlığına kavuşmaktadırlar.


 

Beyin tümörü nedir?

Beyin dokusu hücrelerinden, zarlarından, beyindeki sinirlerden ve kafatasından kaynaklanan iyi veya kötü huylu olarak olarak gelişen kitleler beyin tümörleri olarak adlandırılır. Beyin tümörleri doğuştan olabildiği gibi sonradan da gelişebilir. Beyin tümörünün kendisi kitle etkisi ile beyin içi basıncı artması sonrası beynin içerisinde baskı yaparak sinir sistemi şikâyetlerine sebep olmaktadır. Bu şikâyetler tümörün bulunduğu bölgelere bağlı olmak üzere, genellikle iyi huylu tümörlerde uzun süreli şikayetler olup, kötü huylu tümörlerde ise daha kısa süreli şikayetler kendilerini gösterirler.


 

Hangi şikayetler olursa beyin tümöründen şüphelenmeliyim?

Devamlı baş ağrısı özellikle geceleri uykudan uyandıran baş ağrıları, baş ağrısı ile birlikte fışkırır tarzda kusmalar ve özellikle bu kusmalar bulantı birlikte olması halinde beyin tümörünün öncü şikayetleri arasındadır. Ayrıca durup dururken geç başlayan havale nöbetleri, dengesizlik ellerde ve kollarda uyuşmalar ve güç kayıpları, unutkanlık gibi şikayetlerde beyin tümöründen şüphenelinmelidir.


 

Hangi beyin tümörü iyi huyludur?

Beyin ve beyincik zarlarından gelişen tümörler genellikle iyi huyludur, bazı doğuştan gelen tümörler (dermoid, epidermoid kistler) keza iyi huylu beyin tümörleridir. Hipofiz bezi tümörleri iyi huyludur, bazı beyincik tümörleride (astrositomlar) iyi huyludur.


 

Hangi beyin tümörü kötü huyludur?

Beyin ve beyinciğin hücrelerinden kaynaklanan beyin tümörleri (glioblastoma multiforme) , vücudun başka bir organından beyine sirayet eden diğer organ kanserleri (akciğer, meme, prostat) kötü huylu beyin tümörleridir.


 

Beyin tümörlerinin en sık şikayet ve bulgusu nedir?

Sürekli baş ağrısı, özellikle ilaçlara cevapsız baş ağrıları yanında kusma, bulanık görme, çift görme, epilepsi (sara) nöbetleri, kollarda ve bacaklarda güç kaybı, dengesizlik, unutkanlık en sık beyin tümörü şikayetler arasındadır.


 

Beyin tümörü teşhisi nasıl konulur?

Önce iyi bir geçmiş hikaye ve kapsamlı nörolojik, ve fizik muayene sonrası hekim beyin tümöründen şüphelenmektedir. Beyin tümörü teşhisini doğrulamak için beyin magnetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) istenildiğinde kolaylıkla ve hızlı bir şekilde beyin ve beyincik tümörü teşhisi kolaylıkla konur.


 

Beyin tümörleri hangi hastalıkları taklit eder?

Sinüzitler, miğrenler, gerilim tipi baş ağrıları, beynin iltihabi hastalıkları, psikolojik hastalıklar (depresyon, psikoz, nöroz, sizofren), beyni demiyelinizan hastalıkları (MS).


 

Beyin tümörlerinin tedavisi nasıl yapılır?

1. İyi huylu tümörlerde sadece beyin ameliyatıyla beyin tümörü tedavisi yeterlidir.

2. Kötü huylu beyin tümörlerinde ise beyin ameliyatı sonrası radyoterapi ve kemoterepi uygulanır.


 

Beyin tümörleri ameliyatlarında başarı oranı nedir ?

İyi huylu tümörlerde ister beyinde ister beyincikte olsun tümörün tamamı ameliyatla alınırsa bu tümörlerin sonuçları mükemmeldir. İyi huylu tümörlerde beyin ameliyatından sonra ameliyat öncesi şikayetlerinde önemli iyileşmeler görülür. Kötü huylu beyin tümörlerinde eğer tümörün tamamı alınamazsa ameliyat sonrası onkolojik tedavi (radyoterapi ve kemoterapi) hastanın sağ kalımını uzatmak için verilir. Beyin tümörleri ameliyatlarında korkulmayıp bizzat hastalıktan geç kalmaktan korkulmalıdır. Günümüzde yüksek teknolojik cihazlar ve tecrübeli eller ile yapılan beyin ameliyatlarının sonuçları oldukca yüz güldürücüdür.