Kitap Yazıları

Kitap Yazıları

1: Subaraknoid kanamalar: Türk Nöroşirürji derneği yayınları Temel  Nöroşirürji, Cilt 1, sayfa 441-447, 2005 
    
2: İntrakranial anevrizma tedavisinde endovasküler yaklaşımTürkiye Klinikleri 2.16. 54-57 2006
 
3:Hemifasial spazm ve cerrahi tedavisi. Temel nöroşirürüji 2009