ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Paşaoğ1u A, Gök A, Akdemir H, Yıldızhan A: Pantopaque myelografi. Erciyes Tıp Dergisi 8: 185-190, 1986.
 
2. Paşaoğ1u A, Gök A, Yıldızhan A, Akdemir H: İohexol ile lumbal myelografi. Erciyes Tıp Dergisi 8: 389-395, 1986.
 
3. Paşaoğ1u A, Akdemir H, Orhon C, Uzunoglu H, Öktem S, Erdoğan O: Çocuklarda hidrosefali. Erciyes Tıp Dergisi 9: 441-447, 1987.
 
4. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Patıroğlu TE: İntrakranial hematomların ürokinaz ile lizisi. Erciyes Tıp Dergisi 10: 199-208,1988.
 
5. Paşaoğ1u A, Akdemir H, Öktem S, Qrhon C, Uzunoğlu H, Erdoğan O: Spontan intraserebral hematomların cerrahi tedavisi. Erciyes Tıp Dergisi10: 235-241, 1988.
 
6. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Patıroğlu TE: Medulloblastomun atıpik lokalizasyonu. Erciyes Tıp Dergisi 11: 502-506, 1989.
 
7. Paşaoğ1u A, Akdemir H, Erdoğan O: Servikal kostanın cerrahi tedavisi. Erciyes Tıp Dergisi 11:67-72, 1989.
 
8. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selçuklu A, Kurtsoy A: İntrakranial menenjiomların cerrahi tedavisi. Erciyes Tıp Dergisi 11: 320-326, 1989.
 
9. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selçuklu A, Koç K: Nörofibramatozis ile birlikte primer nontümöral akuadukt stenozu. Erciyes Tıp Dergisi 11: 382-387,1989.
 
10. Selçuklu A , Paşaoğlu A, Akdemir H, Kahraman C, Kurtsoy A: Künt travmaya bağlı akut diafragma rüptürü ile birlikte görülen spinal injüri. Erciyes Tıp Dergisi. 11: 507-512,1989.
 
11. Selçuklu A, Akdemir H, Kurtsoy A, Paşaoğlu A : Beyin tümörleri. Erciyes Tıp Dergisi 11: 356-361,1989.
 
12. Selçuklu A, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Kurtsoy A, Şişman L: Servikal travmalarda cerrahi tedavinin geç sonuçları Erciyes Tıp Dergisi 12: 179-184, 1990.
 
13. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selcuklu A, Öktem S, Kurtsoy A: Lomber disk cerrahisinde  pre ve postoperatif antibiyotik profilaksisi. Erciyes Tıp Dergisi 12: 185-190, 1990.
 
14. Selçuklu A, Paşaoğlu A, Akdemir H, Kurtsoy A, Kontaş O: Ossified subdural hematoma. A case report. Erciyes tıp dergisi 12: 476-580, 1990.
 
15. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selçuklu A, Öktem S, Koç K: Lomber spinal stenozun cerrahi tedavi sonuçları. Erciyes Tıp Dergisi 12:191-196, 1990.
 
16. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selçuklu A, Koç K, Kurtsoy A, Şişman L: Lomber disk hernilerinde reoperasyon. Erciyes Tıp Dergisi 12: 370-376, 1990.
 
17. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selçuklu A, Koç K, Öktem S: Subdural hematomların teşhisinde komputerize tomografinin rolü. Erciyes Tıp Dergisi 12: 377-383, 1990.
 
18. Selçuklu A, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Erdoğan O, Sişman L: Çocukluk çağı spinal zedelenmelerinin cerrahi tedavisi. Türk Noroşirürji Dergisi 1:183-185, 1990.
 
19. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selcuklu A, Koç K,Öktem IS, Kurtsoy A, Canbay S: Iohexol ye iopamidol myelografinin yan etkileri. Erciyes Tıp Dergisi 12: 516-522,1990.
 
20. Selçuklu A, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Kurtsoy A, Canbay S : Çocukta atipik seyirli spinal menengiom. Erciyes Tıp Dergisi 12 133-138, 1990.
 
21. Selçuklu A, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Kurtsoy A, Erdogan: Spinal kınklarda harrington uygulamasının komplikasyonları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2: 61-63,1991.
 
22. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selcuklu A, Kurtsoy A, Öktem IS: Şiddetli intraventriküler kanamaların ürokinaz ile tedavisi. Erciyes Tıp Dergisi 13: 94-100,1991.
 
23. Paşaoğ1u A, Yardim Ş, Öktem S, SelçukLu A, Akdemir H, Koç K: Acute spontaneous arterial subdural haematoma. Turkish Neurosurgery 2: 44-48, 1991.
 
24. Selçuklu A, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Kurtsoy A, Sungurlu I, Canbay S: Serebrospinal sıvı sızıntılarının devamlı kapalı spinal kateterizasyon ile tedavisi. Erciyes Tıp Dergisi 13:370-374, 1991. (21-26 Mayıs 1991 Çeşme kongresinde tebliğ edilmiştir).
 
25. Selçuklu A, Paşaoğ1u A, Akdemir H, Kurtsoy A: Migration of the peritoneal catheter of a ventriculoperitoneal shunt into the scrotum: Case report. Turkish Neurosurgery 2: 52-53,1991.
 
26. Öktem İS, Paşaoğlu A, Akdemir H, Selçuklu A, Koç RK, Kurtsoy A. Minör kafa travmalarının prognozu. Erciyes Tıp dergisi. 14: 436-441,1992. (11-14 Mart 1992 Gevher Nesibe Tıp Günlerinde tebliğ edilmiştir).
 
27. Akdemir H, Paşaoğ1u A, Selçuklu A, Öktem IS, Koç K, Kurtsoy A: Local aspiration of primary intracerebral hematomas with urokinase. Doğa-Tr.J of Medical Sciences 16:411418,1992.
 
28. Öktem İS, Akdemir H, Paşaoğlu A, Kurtsoy A, Selçuklu A: Hydatid cyst of the posterior fossa: A case report. Erciyes Tıp dergisi 16: 303-306, 1994.
 
29. Koç RK, Akdemir H, Menkü A, Öktem İS, Selçuklu A, Tucer B: Evaluation cerebral blood flow velocity with transcranial doppler ultrasound in central nervous system infections.Turkish Neurosurg 8 :76-81,1998.
 
30. Öktem İS, Kurtsoy A, Akdemir H, Menkü A, Alper  M: Congenital epidermoid cyst of the anterior fontanel: A case report. Cerrahi Tıp Arşivi. 4: 21-24,1999.
 
31. Kurtsoy A, Akdemir H, Öktem İS, Menkü A, Koç RK, Tafur V. Myoclonic status epilepsy seen secondary to iexol myelography. The Journal of Turkish spinal surgery 11: 3-4, 2000. 
 
32. Kurtsoy A, Menkü A, Tucer B, Koç RK, Öktem İS, Akdemir H: Computer-asisted sterotactic neuronavigation for intracranial mass lesion: preliminary clinical experience in 63 cases. Turkish Neurosurgery 12: 33-38, 2002.
 
33. Menkü A, Akdemir H, Tucer B, Kontaş O, Durak AC: Foreign body granuloma mimicking reccurence of convexity meningioma: Turkish Neurosurgery 13: 53-56, 2003.
 
34. ErdoğanN,MenküA,Tucer B, Kurtsoy A, Tunç F, Baykara B, Akdemir H: İntraoperatif ultrasonografinin intracranial tümörlerin rezeksiyon genişliğini saptamadaki rolü. Türk Nöroşirürji dergisi 13: 137-143, 2003.
 
35. Orhan S, Durak AC, Mavili E, Akdemir H: Orbital hemanjiyomların MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 10: 26-30, 2004.